بازدید آقایان دکتر نمکی، دکتر نوبخت و دکتر حسینی از HMC

 

 

به آگاهی می رساند درتاریخ 3/10/95 آقایان دکتر نمکی (معاون محترم توسعه اموراجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور )،دکتر علی نوبخت( رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی)،دکتر حسینی (  معاون آقای دکتر نمکی ) به اتفاق ریاست محترم دانشگاه ،مشاور محترم ریاست دانشگاه درامور شبکه ها و قائم مقام معاونت بهداشت ،معاونت محترم توسعه دانشگاه وجمعی از اساتید و کارشناسان حوزه درمان در واحدHMC معاونت بهداشت حضور یافتند.

 

 

-در این جلسه آقای دکتر مرادیان( معاون فنی معاونت بهداشتی) ضمن  معرفی واحد HMC و اقدامات درحال انجام این مرکز به ارائه گزارشی از وضعیت شاخص های بهداشتی حوزه بهداشت دردانشگاه و خروجی های سامانه سیب و کاربران سامانه پرداختند . آقای دکتر ایمانیه ریاست محترم دانشگاه  وآقایان دکتر نمکی  نقطه نظرات و پیشنهادات ارشادی خود را ارائه داشتند.

 

-درادامه جلسه اساتید وهمکاران شرکت کننده از حوزه معاونت درمان در جلسه به ارائه گزارشاتی درزمینه اقتصاد درمان و حیطه های فعالیتی مربوطه پرداخته و مسوولان کشوری شرکت کننده در جلسه به بحث و تبادل نظر و راهنمایی همکاران در این زمینه پرداختند.

 

درپایان جلسه آقای دکتر نمکی ضمن تائید ضرورت راه اندازی واحدHMC  در معاونت های بهداشت دانشگاهها و تقدیر از مسوولان دانشگاه با بت توجه در راه اندازی و استقرار این مرکز موارد ذیل را مورد تاکید قرار دادند:

 

1-تعیین جغرافیای اپیدمیولوژیک بیماریها شهرستانهای تابعه دانشگاه و پایش آن درHMC

2-در دانشگاه اتاق فکر برنامه بودجه ای تشکیل گردد وفقط صرفه جویی در هزینه ها  مدنظر نبوده ، بلکه به استطاعت مالی کشور، وزارت و دانشگاه ، منابع موجود در سازمان  توجه شده ، با دید بومی نگری برنامه ریزی ها انجام گیرد.