فرم های آماری بهداشت محیط

 

بهداشت آب و فاضلاب :

 

جدول گزارش  موارد نامطلوب سنجش كلر باقيمانده در روستا هاي داراي شبكه لوله كشي (6/8)

فرم آماری روستاهای فاقد شبکه لوله کشی( 6/9) 

فرم آماری روستاهای دارای شبکه لوله کشی ( 6/10) 

فرم آماری نتایج کنترل کیفی آب آشامیدنی شبکه های لوله کشی شهری (6/11)

فرم گزارش فوري وضعيت بهداشت محيط در رابطه با بروز بيماريهاي منتقله از آب  (6/12) 

 

 

بهداشت محیط :

 

فرم آماری بهداشت محیط کد 110  ش

فرم آماری بهداشت محیط کد 110 ر

فرم آماری بهداشت محیط شهرستان 3-110

جدول فعالیتهای  بهداشت محیط

 

 

مراکز تهیه، توزیع و فرو ش مواد غذیی و اماکن عمومی  :

 

جدول وضعيت بهداشتي مراكز توليد ، تهيه و توزيع مواد غذايي مشمول قانون اصلاح ماده 13 ( 4/4) 

جدول وضعيت بهداشتي اماكن عمومي مشمول قانون اصلاح ماده 13 (4/5) 

جدول وضعيت بهداشتي اماكن عمومي  غیر مشمول قانون اصلاح ماده 13 (4/6) 

جدول موقعيت و وضعيت مراكز  و اماكن عمومي مسير راههاي ( 4/12)

جدول نتایج ودستاوردهای طرح تشدید کنترل بهداشتی، مراکزتهیه وتوزیع وفروش مواد غذایی واماکن عمومی

جدول وضعیت مهد کودک

جدول وضعیت مهد روستا

 

 

فرمهای بهداشت پرتوها :

 

چک لیست موسسه بخش رادیولوژی

چک لیست مراکز تصویر برداری پزشکی