معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو_معاونت بهداشتمگامنو_معاونت بهداشت
صفحه نخست
درباره معاونت
گروه های فنی - واحدهای اجرایی
شبکه های بهداشت و درمان
گزارش عملکرد
Collapse منو شو_معاونت بهداشتمنو شو_معاونت بهداشت
لینک یک
لینک دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک سه</span>لینک سه
لینک چهار
Collapse معاونت بهداشتیمعاونت بهداشتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره معاونت</span>درباره معاونت
معرفی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
معاون بهداشتی
مشاور عالی و جانشین معاون بهداشت
معاون اجرایی
معاون فنی
روسای گروه های فنی و اجرایی
ارتباط با مدیران معاونت بهداشتی
پرسش و پاسخ
انتقادات و پیشنهادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های فنی - واحدهای اجرایی</span>گروه های فنی - واحدهای اجرایی
گروه سلامت کار
گروه سلامت محیط
گروه بهبود تغذیه جامعه
گروه آموزش و ارتقاء سلامت
گروه کاهش خطر بلایا و حوادث
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت
مدیریت سلامت خانواده جمعیت و مدارس
مدیریت سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه های بهداشت و درمان</span>شبکه های بهداشت و درمان
نی ریز
مهر
ممسنی
مرودشت
لامرد
کوار
کامفیروز
کازرون
قیر و کارزین
قادرآباد
فیروزآباد
فراشبند
شیراز 2 ( مرکز بهداشت انقلاب )
شیراز 1 ( مرکز بهداشت والفجر )
زرقان
سروستان
سرچهان
سپیدان
زرین دشت
رستم
داراب
خرمبید
خرامه
پاسارگاد
بیضا
بوانات
اقلید
استهبان
ارسنجان
آباده طشک
آباده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کرونا ویروس جدید</span>کرونا ویروس جدید
رسانه های آموزشی
اخبار کرونا ویروس
سلامت از الف تا ی
Collapse گروه سلامت دهان و دندانگروه سلامت دهان و دندان
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
تماس با ما
Collapse مدیریت سلامت روانمدیریت سلامت روان
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
تماس با ما
Collapse مدیریت سلامت خانوادهمدیریت سلامت خانواده
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
مراقبت ها
تماس با ما
Collapse دهقانی  90دهقانی 90
لینک یک
لینک دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک سه</span>لینک سه
لینک چهار
Collapse آموزش سلامتآموزش سلامت
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
راهنمای ارباب رجوع
تماس با ما
Collapse بهداشت حرفه ایبهداشت حرفه ای
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
راهنمای ارباب رجوع
تماس با ما
فرم ثبت نام آنلاین مسئولین فنی
Collapse کاهش خطر بلایاکاهش خطر بلایا
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
تماس با ما
Collapse بهبود تغذیهبهبود تغذیه
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
محتواهای آموزشی
تماس با ما
Collapse امور داروامور دارو
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
بیمه روستایی
تماس با ما
Collapse آمار و عملکردآمار و عملکرد
معرفی و شرح وظایف پرسنل
Collapse مدیریت شبکه و ارتقاء سلامتمدیریت شبکه و ارتقاء سلامت
مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت
معرفی و شرح وظایف پرسنل
تماس با ما
Collapse مبارزه با بیماریهای واگیرمبارزه با بیماریهای واگیر
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
مطالب کارگاه ها
فرم ها
راهنمای ارباب رجوع
تماس با ما
Collapse مبارزه با بیماریهای غیرواگیرمبارزه با بیماریهای غیرواگیر
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
راهنمای ارباب رجوع
تماس با ما
کمپین پیشگیری از پوکی استخوان
پرسشنامه طرح بررسی علل عدم واکسینه نشدن
Collapse سلامت محیطسلامت محیط
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
راهنمای ارباب رجوع
تماس با ما
Collapse اداره امور عمومیاداره امور عمومی
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
راهنمای ارباب رجوع
تماس با ما
Collapse امور اداری معاونت بهداشتیامور اداری معاونت بهداشتی
لینک یک
لینک دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک سه</span>لینک سه
لینک چهار
Collapse آموزش بهورزیآموزش بهورزی
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
تماس با ما
Collapse گروه گسترش شبکهگروه گسترش شبکه
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse امور آزمایشگاهامور آزمایشگاه
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
چک لیست ها
تماس با ما
Collapse کرونا ویروس 2019کرونا ویروس 2019
کلیپ های آموزشی
اخبار کرونا ویروس
راهنماهای آموزشی
سوالات متداول
نرم افزار
بروشور
پوستر
تراکت
Collapse پژوهش در نظام سلامتپژوهش در نظام سلامت
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
پرسشنامه طرح بررسی علل عدم واکسینه شدن
Collapse عموم مردم - معاونت بهداشتعموم مردم - معاونت بهداشت
سوالات متداول
دانستنی ها
Collapse پزشک خانوادهپزشک خانواده
خبرPowered by DorsaPortal