۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
معاون بهداشت
 
نام و نام خانوادگی معاون: عباس رضائیان زاده

پست مربوطه: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
و رئیس مرکز بهداشت استان
 
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

وظایف محوله: کلیه امور مربوط به معاونت بهداشت دانشگاه

کلیه وظایف معاونت: کلیه امور مربوط به معاونت بهداشت در شیراز و شهرستان ها

 
 
 
 
تاریخچه ای از مدیریت یا معاونت :

-رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون: 1380-1376.

-رئیس اداره کنترل کیفیت غذا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 1382-1380.

-مدیر بیمارستان نمازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز: 1383-1382.

-رئیس بیمارستان نمازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز:1387-1386.

- عضو هیات علمی گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از 1387 تا کنون

-رئیس گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز: 1395-1390.

- استاد تمام گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از شهریور 1392 تا کنون

-عضو مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز.

-عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز.

-معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز:1400-1398.

-معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز و رئیس مرکز بهداشت استان: آبان 1400 تا کنون

-مشاور و نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در امور شبکه های بهداشت و درمان استان: آذر 1400 تا کنون

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/16
تعداد بازدید:
12761
Powered by DorsaPortal