معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
معاون فنی
 
نام و نام خانوادگی معاون: محمدرضا کریمی

پست مربوطه: معاون فنی معاونت بهداشتی

مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی 


 
 
 
 وظایف محوله به عنوان معاون فنی معاونت بهداشت:

1- نظارت بر اجرای بسته های خدمتی ابلاغی از سوی معاونت محترم بهداشت وزارت
2- پایش منظم نحوه اجرای خدمات، فرایندها و مراقبتها و دیگر برنامه های حوزه بهداشت در کلیه واحدهای زیر مجموعه در جهت ارتقاء بهره وری
3- دسته بندی و لحاظ نمودن آمارهای استانی در تدوین برنامه عملیاتی حوزه معاونت بهداشت با تاکید بر ارتقاء تمامی شاخص ها
4- برگزاری منظم جلسات فنی با واحد های تخصصی در جهت ارتقاء فرآیند های ارائه خدمات
5- انجام پژوهش های کاربردی با توجه به شناخت توانایی های بالقوه منطقه وتهیه طرح های جدید متناسب با ابعاد اقتصادی، فرهنگی واجتماعی
6- بررسی گزارش های رسیده از واحد ها و شبکه های بهداشتی درمانی تابعه و همکاری در تهیه بازخوراند مناسب در راستای ارتقاء کیفی فعالیت واحد ها
7- برنامه ریزی جهت استفاده از همفکری و توان اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه، متناسب با بسته های خدمتی ابلاغی و تشکیل جلسات منظم در این خصوص
8- انجام سایر امور محوله برحسب نظر مقام مافوق
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/21
تعداد بازدید:
2523
Powered by DorsaPortal