معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
روسای گروه های فنی و اجرایی
دکتر محمد جواد لولیا مدیر شبکه و ارتقاء سلامت
دکتر علی باصری مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
دکتر معصومه صفاری مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
دکتر شاهرخ قیصری رئیس گروه سلامت دهان و دندان
دکتر مصطفی ابراهیمی رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
دکتر فریبا مرادی رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر
دکتر مسعود جوکار کارشناس مسئول امور آزمایشگاه 
دکتر سید احمد نقوی کارشناس مسئول دارویی
مهندس زهرا مومنی رئیس گروه سلامت کار
مهندس سیامک شمس رئیس گروه سلامت محیط
مهندس رضا کشاورز مویدی کارشناس مسئول کاهش خطر بلایا و حوادث
رضیه شناور رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه
افشان جوادی رئیس گروه آمار و تحلیل عملکرد
بهنام لشگرآرا رئیس گروه آموزش و ارتقاء سلامت
فرانک فتحی کارشناس مسئول آموزش بهورزی 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/01
تعداد بازدید:
1718
Powered by DorsaPortal