معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
مدیریت سلامت خانواده جمعیت و مدارس
5 / 1
5 / 2
5 / 3
5 / 4
5 / 5
...

 خانواده واحد اصلی جامعه است. تغییر سریع جمعیتی، اجتماعی - اقتصادی بر الگوهای شکل گیری خانواده و زندگی خانوادگی اثر می گذارد و تغییرهای چشمگیری را در ترکیب و ساختار خانواده ها ایجاد می کند. برنامه های بهداشت باروری باید در خدمت نیاز زنان، کودکان، نوجوانان، و جوانان باشند و ارایه اطلاعات مشاوره ای و خدمات را به آ ن ها مدنظر قرار دهد. با برقراری سیستم مراقبت های بهداشت اولیه (PHC)؛ بهداشت مادر و کودک، تنظیم خانواده و تغذیه از اجزای مهم این سیستم شمرده شدند.

در حال حاضر واحد سلامت خانواده، جمعیت و مدارس با هدف ارتقای سلامت گروه های هدف مربوطه به شرح ذیل، تدوین و اجرای استراتژی های کاربردی در این زمینه فعالیت دارد. گروه های مدیریت سلامت خانواده، جمعیت و مدارس عبارتند از:
- گروه سلامت کودکان و نوزادان (شامل: برنامه "ترویج تغذیه با شیر مادر"، برنامه "مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال"، برنامه "مراقبت ادغام یافته کودک سالم"، برنامه تکامل، نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه)
- گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
- گروه سلامت مادران
- گروه باروری سالم و جمعیت
- گروه سلامت میانسالان و سالمندان
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/06
تعداد بازدید:
4058
Powered by DorsaPortal