معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
معرفی و شرح وظایف پرسنل
نام و نام خانوادگی: دکتر مصطفی ابراهیمی
مدرک تحصیلی: پزشک عمومی و MPH
سمت: رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مسئولیت های فعلی: مسئول واحد بیماریهای واگیر
تلفن تماس: 7414نام و نام خانوادگی: مهدی نجات
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
سمت: معاون فنی و اپیدمیولوژیست گروه
مسئولیت های فعلی:کارشناس مسئول پیشگیری و کنترل HIV/AIDS
تلفن تماس: 7759
 

نام و نام خانوادگی: دکتر حمید بختیاری
مدرک تحصیلی: پزشک عمومی و MPH
سمت: معاون رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مسئولیت های فعلی: مسئول بیماری آنفلوآنزا، ایمنسازی، اتباع بیگانه
تلفن تماس: 7415


نام و نام خانوادگی: دکتر سیما جوانمردی
مدرک تحصیلی: پزشک عمومی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مسئولیت های فعلی: مسئول بیماری های سل،جذام، دیفتری و سیاه سرفه
تلفن تماس: 2819


نام و نام خانوادگی: مرضیه عطاءالهی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مسئولیت های فعلی: مسئول بیماریهای سرخک، سرخجه مادرزادی، فلج اطفال، عوارض ناخواسته ایمن سازی
تلفن تماس: 7416


نام و نام خانوادگی: احمدرضا رضایی
مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت امداد و سوانح
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مسئولیت های فعلی: مسئول بیماری های مشترک بین انسان و حیوان
تلفن تماس: 7708


نام و نام خانوادگی: زهرا سلطانی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حشره شناسی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مسئولیت های فعلی: مسئول حشره شناسی، مراقبت بهداشت بین المللی و مرزی، شپش و گال و بیماریهای نوپدید
تلفن تماس: 7426


نام و نام خانوادگی: معصومه گل محمدی
مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مسئولیت های فعلی: مسئول بیماریهای هپاتیت B&C، مننژیت، سامانه مراقبت عفونت بیمارستانی
تلفن تماس: 7739


نام و نام خانوادگی: وحید خاتمی فر
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اکولوژی انسانی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مسئولیت های فعلی: مسئول بیماریهای مالاریا، سالک، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و CDC
تلفن تماس: 7406


نام و نام خانوادگی: محمدحسین باقری
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مسئولیت های فعلی: بیماری های تنفسی و برنامه واکسناسیون
تلفن تماس: 7839


نام و نام خانوادگی: مریم تقی پور
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مسئولیت های فعلی:کارشناس پیشگیری و کنترل HIV/AIDS
تلفن تماس: 2408


نام و نام خانوادگی: کیوان صادقی
مدرک تحصیلی: کاردانی امور اداری
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مسئولیت های فعلی: مسئول زنجیره سرما
تلفن تماس: 2400
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/11
تعداد بازدید:
2297
Powered by DorsaPortal