معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
واحد امور دارو
4 / 1
4 / 2
4 / 3
4 / 4

واحد امور دارویی یکی از واحد های ستادی حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی می باشد، که این واحد وظیفه ارایه مطلوب و مناسب خدمات دارویی در کلیه مراکز بهداشت و کلیه واحد های وابسته به حوزه معاونت بهداشتی را به عهده دارد و این فعالیت ها از سیاستگذاری در ارائه خدمات دارویی تا تهیه ،تدارک، توزیع دارو و نظارت را شامل می شود .

با شروع برنامه پزشک خانواده حجم زیادی از فعالیت های دارویی در مراکز بهداشت در قالب این برنامه شکل گرفته است . تامین داروهای پزشک خانواده و کلیه مسائل مربوط به دارو در این برنامه توسط این واحد مدیریت می گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/29
تعداد بازدید:
1341
Powered by DorsaPortal