۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
معرفی و شرح وظایف پرسنل
نام و نام خانوادگی : سیامک شمس
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس بهداشت و ایمنی مواد غذایی
سمت: مدیر گروه سلامت محیط
مسئولیت های فعلی: مدیر گروه سلامت محیط استان
شماره تماس: 32122367
 


نام و نام خانوادگی: مسعود قنبریان
مدرک تحصیلی: دکتری
سمت : رئیس گروه سلامت محیط
مسئولیت های فعلی: رئیس گروه سلامت محیط
شماره تماس: 32305410 داخلی 7817
 

نام و نام خانوادگی: مرجان مشتاقی مقدم
مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت محیط
سمت : کارشناس سلامت محیط
مسئولیت های فعلی: آموزش و آرایشگاه های زنانه
شماره تماس: 32122429


نام و نام خانوادگی: عزت اله رضایی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست
سمت: کارشناس گروه سلامت محیط
مسئولیت های فعلی: بهداشت آب و فاضلاب
شماره تماس: 32305410 داخلی 7437


نام و نام خانوادگی: سید ابوالقاسم طباطبایی
مدرک تحصیلی:لیسانس بهداشت محیط
سمت: کارشناس گروه سلامت محیط
مسئولیت های فعلی: بهداشت مراکز پرتو درمانی و تشخیصی
شماره تماس: 32122429


نام و نام خانوادگی: مریم عباسی
مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت محیط
سمت: کارشناس گروه سلامت محیط
مسئولیت های فعلی: سامانه جامع بازرسی و سیب
شماره تماس: 32305410 داخلی 7764


نام و نام خانوادگی: شهلا کوثری
مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت محیط
سمت: کارشناس گروه سلامت محیط
مسئولیت های فعلی: بهداشت هوا
شماره تماس: 32122448


نام و نام خانوادگی: علیرضا دهقانیان
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس بهداشت محیط
سمت: کارشناس گروه سلامت محیط
مسئولیت های فعلی: بهداشت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
شماره تماس: 32305410 داخلی 7430


نام و نام خانوادگی: محمد اسماعیل نجفی
مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت محیط
سمت: کارشناس گروه سلامت محیط
مسئولیت های فعلی: کنترل ناقلین و جوندگان
شماره تماس: 32305410 داخلی 7547


نام و نام خانوادگی: سعید آهنگران
مدرک تحصیلی: لیسانس مواد غذایی
سمت: کارشناس گروه سلامت محیط
مسئولیت های فعلی: بهداشت مواد غذایی
شماره تماس: 32122397


نام و نام خانوادگی: مریم معافیان
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس بهداشت محیط
سمت: کارشناس گروه سلامت محیط
مسئولیت های فعلی: بهداشت بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی
شماره تماس: 32305410 داخلی 7432


نام و نام خانوادگی: مهین زارع
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم مدیریت
مسئولیت های فعلی: مسئول دفتر
شماره تماس: 32122746

تاریخ به روز رسانی:
1400/05/17
تعداد بازدید:
1527
Powered by DorsaPortal