معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
معرفی و شرح وظایف پرسنل
نام و نام خانوادگی: مهندس زهرا مومنی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ارگونومی - دانشجوی MPH
سمت : رئیس گروه واحد سلامت کار
مسئولیت فعلی: مسئول واحد سلامت کار
شماره تماس : 19-32305410 داخلی( 7784)
 
 
نام و نام خانوادگی: مهندس صالح نصیری
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
سمت :کار شناس بهداشت حرفه ای
مسئولیت فعلی: کارشناس برنامه های سامانه جامع بازرسی سلامت محیط و کار، بازرسی هدفمند، بهداشت حرفه ای در بیمارستان، بهداشت حرفه ای در زندانها، سلامت عوامل اجرایی مدیریت پسماند، اعتبار بخشی بیمارستان
شماره تماس: 07132122394
 
 
نام و نام خانوادگی: مهندس سمیه سعیدی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت حرفه ای
سمت :کارشناس بهداشت حرفه ای
مسئولیت فعلی: کارشناس برنامه های بهداشت کشاورزی، بهداشت قالیبافان، بهداشت کارگران ساختمانی، برنامه خوداظهاری کارفرمایان
شماره تماس : 07132122065
 
 

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد کیانی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت حرفه ای
سمت :کارشناس بهداشت حرفه ای
مسئولیت فعلی: کارشناس عوامل فیزیکی، شیمیایی، شرکتهای خدمات فنی مهندسی بهداشت حرفه ای، بهداشت معادن
شماره تماس: 19-32305410 داخلی( 7436)
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر نگار عقیلی
مدرک تحصیلی: متخصص طب کار
سمت :کارشناس طب کار
مسئولیت فعلی: متخصص طب کار معاونت بهداشتی، طب کار مکتب جعفری، کارشناس برنامه های معاینات شاغلین، خدمات پایه سلامت کارکنان دولت
شماره تماس: 19-32305410 داخلی( 7679)
 
 
نام و نام خانوادگی: صدریه غضنفری
مدرک تحصیلی: دیپلم
سمت : متصدی امور دفتری
مسئولیت فعلی: متصدی امور دفتری
شماره تماس: 07132122418
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/29
تعداد بازدید:
1315
Powered by DorsaPortal