معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
معرفی و شرح وظایف پرسنل
نام و نام خانوادگی: دکترمحمد جواد لولیا
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای
سمت: مدیر شبکه وارتقا سلامت
مسوولیت فعلی: مدیر شبکه وارتقا سلامت
تلفن تماس:


نام و نام خانوادگی: دکترعلیرضا گودرزی
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای
سمت: رئیس گروه گسترش شبکه ها
مسوولیت فعلی: رئیس گروه گسترش شبکه ها
تلفن تماس: 2336


نام و نام خانوادگی: افشان جوادی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد جمعیت شناسی
سمت: رئیس گروه آمار و تحلیل عملکرد
مسئولیت های فعلی: مسئول گروه آمار
تلفن تماس: 2490
 
 
نام و نام خانوادگی: فرانک فتحی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی، MPH سیاستگذاری سلامت
سمت: کارشناس مسئول بهورزی
مسئولیت های فعلی: کارشناس مسئول بهورزی
تلفن تماس: 32305410 داخلی 7425


نام و نام خانوادگی: مسعود جوکار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی باکتری شناسی
سمت: کارشناس مسوول
مسئولیت های فعلی: مسئول امور آزمایشگاه
شماره تماس: 2841


نام و نام خانوادگی: دکتر سید احمد نقوی
مدرک تحصیلی: دکتری داروسازی
سمت: کارشناس مسئول امور دارویی
مسئولیت‌های فعلی: مسئول امور دارویی معاونت بهداشتی
تلفن تماس: 32122611


نام و نام خانوادگی: لیلا شه کلاهی
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
سمت: متصدی امور دفتری
مسوولیت فعلی: متصدی امور دفتری
تلفن تماس: 2741
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/28
تعداد بازدید:
1492
Powered by DorsaPortal