02 مرداد 1403

خانواده اساسی ترین نهاد هر جامعه محسوب می شود. تغییر سریع ساختار جمعیتی، اجتماعی-اقتصادی بر الگوهای
شکل گیری خانواده و زندگی خانوادگی اثر می گذارد و تغییرات چشمگیری را در ترکیب و ساختار خانواده ایجاد می نماید. برنامه های سلامت باروری، جوانی جمعیت، ترویج ازدواج و تحکیم بنیان خانواده، اهمیت فرزندآوری باید در خدمت نیاز زنان، مردان، کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان باشد. ارائه اطلاعات مشاوره ای و خدمات مراقبتی به تمامی
گروه های سنی از قبل تولد تا پایان سالمندی تحت عناوین برنامه های باروری سالم، مشاوره ازدواج، سلامت مادران، سلامت نوزادان و کودکان، سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس، سلامت میانسالان و سالمندان از عمده فعالیت های مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس می باشد.

چشم انداز:
دستیابی به جامعه ای سالم و پویا به طوری که تمامی اعضای خانواده یا بهره گیری مطلوب از خدمات سلامت و دسترسی عادلانه، کیفیت زندگی مطلوب را تجربه کنند.

رسالت:
حفظ و ارتقای سلامت خانواده در تمامی گروه های سنی، سلامت باروری زنان و مردان و سلامت مادران