02 مرداد 1403

 انسان امروزی در حلقه ای از بیماری های غیرواگیر از جمله بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، فشارخون، سرطان و ... گرفتار آمده است. انسان در جوامع مدرن امروزی در لابلای تبلیغات بی رویه محصولات غذایی نامناسب و تبعات ناشی از رشد جمعیت نظیر آلودگی هوا، ترافیک و حوادث جاده ای، افزایش استفاده از سموم کشاورزی، استرس های محیطی، گرد و غبار و هزاران عامل مضر و خطرناک محصور گشته است.


وظیفه و رسالت واحد مبارزه با بیماری های غیرواگیر گسترش برنامه های آموزشی، ترویج فرهنگ تغذیه سالم و مصرف سبزی و میوه، توسعه فرهنگ عدم مصرف دخانیات، توسعه فرهنگ ورزش و فعالیت های بدنی، شناسایی و غربالگری بیماری های غیرواگیر برابر پروتکل وزارت بهداشت و درمان و در کل ارائه الگوی مناسب شیوه زندگی سالم می باشد و این مهم میسر نیست مگر با همیاری و همکاری کلیه اقشار جامعه که در جهت کاهش عوامل مضر و زیانبار، محیطی امن و سالم داشته باشیم.