02 مرداد 1403

سلامت دهان و دندان از شاخه های مهم بهداشت عمومی است که در سلامت کلی افراد تاثیر به سزایی دارد به ویژه آن که بیماری های دهان و دندان به عنوان شایع ترین بیماری غیرواگیر منشا بسیاری از مشکلات سلامت بوده و یا سایر مشکلات سلامت را تشدید می نمایند.

گروه سلامت دهان و دندان با هدف تأمین و ارتقای سلامت دهان و دندان در جامعه فعالیت دارد و آموزش و ارائه خدمت در قالب پیشگیری اولیه و ثانویه را پیگیری و اجرایی می نماید. این خدمات در سطوح محیطی حوزه بهداشت و در واحد دندانپزشکی مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت در رده های سنی مختلف جمعیت تحت پوشش به ویژه گروه های هدف (کودکان زیر 6 سال و 6 تا 14 سال، زنان باردار، مادران تا دو سال پس از زایمان) انجام می شود. در برنامه پزشک خانواده شهری و بیمه روستایی خدمات دندانپزشکی به گروه هدف در سطح یک و دو ارائه می گردد. خدمات سطح یک شامل آموزش و اجرای برنامه های پیشگیری (مانند فلورایدتراپی در کودکان 3 تا 5 سال؛ فلورایدتراپی و فیشورسیلانت در کودکان 6 تا 14 سال به ویژه با همکاری سازمان آموزش و پروش مدارس ابتدایی، معاینات و خدمات دندانپزشکی مشخص در زنان باردار و مادران تا دو سال پس از زایمان) و خدمات سطح دو (عمدتا شامل ترمیم، جرمگیری، درمان ریشه، و ...) می باشد. 

فعال سازی و نگهداری واحدهای دندانپزشکی در شبکه های بهداشت و درمان، برگزاری دوره های آموزشی، پایش و نظارت،  همکاری با دانشکده دندانپزشکی، برگزاری اردوهای جهادی، تدوین برنامه عملیاتی، و ... از دیگر فعالیت های این گروه می باشد.