متن استاتیک شماره 63 موجود نیست

02 مرداد 1403

 
دکتر فریبا مرادی رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر
 
دکتر ثریا زحمتکش سرپرست مدیریت سلامت خانواده، جمعیت و مدارس
 
دکتر مهدی نجات رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
 
مهندس علی سمتی کارشناس مسئول واحد کاهش خطر بلایا و حوادث
 
مهندس فرشید خداپرست کازرونی رئیس گروه سلامت کار
 
فریبا رضایی مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
 
احد امیری قرقانی کارشناس مسئول آموزش بهورزی
 
دکتر سعید افزون رئیس گروه سلامت دهان و دندان
 
بهنام لشگرآرا رئیس گروه آموزش و ارتقاء سلامت
 
دکتر کوثر خادمیان مدیر شبکه و ارتقاء سلامت
 
افشان جوادی رئیس گروه آمار و تحلیل عملکرد
 
مهندس سیامک شمس مدیر سلامت محیط و کار
 
دکتر مسعود قنبریان رئیس گروه سلامت محیط
 
دکتر سید احمد نقوی کارشناس مسئول دارویی
 
لیلا بدیعی کارشناس مسئول امور آزمایشگاه
 
مریم مهارت رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه