متن استاتیک شماره 63 موجود نیست

02 مرداد 1403

لیست اخبار صفحه :1
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پیامی فرارسیدن ۱9 فروردین‌ ماه مصادف با 7 آوریل، روز جهانی بهداشت را به تمام تلاشگران خستگی ناپذیر عرصه سلامت و کارکنان پرتلاش حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تبریک گفت.
روز جهانی بهداشت؛ فرصتی برای تمرکز بین المللی بر جنبه های مهم بهداشت جهانی است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پیامی فرارسیدن ۱9 فروردین‌ ماه مصادف با 7 آوریل، روز جهانی بهداشت را به تمام تلاشگران خستگی ناپذیر عرصه سلامت و کارکنان پرتلاش حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تبریک گفت.